Fokus på tillväxt i Sundsvalls nya platsvarumärke

Det har snart gått fyra år sedan varumärkesplattformen ”Sundsvall – Norrlands huvudstad” gick i graven. Sedan dess har ett gediget varumärkesarbete genomförts, där bland annat 3 000 personer i och utanför Sundsvall har fått ge sin bild av vad som utmärker Sundsvall.

Under företagarfrukosten berättade Johanna Åkerlund bland annat om tankarna bakom logotypen, och om hur företag och organisationer kan använda sig av den nya digitala plattformen i marknadsföringssyfte.

På webbplatsen Dela Sundsvall kan du bland annat:  

  • Hämta bilder, filmer och texter 
  • Hitta starka argument och bevis för Sundsvall
  • Inspireras av hur andra gör
  • Läsa om hur tillväxt och välfärd hänger ihop med varumärket Sundsvall

Fördjupa dig om Sundsvalls platsvarumärke 

Vad är ett platsvarumärke

Hur skapar vi attraktionskraft

Så får du använda varumärket