Företagsdialogen 2022

Vi har bestämt oss. Under 2022 har vi som ambition att tillsammans med kommunledning och utöver våra ordinarie företagsbesök genomföra minst ett företagsbesök per vecka. Det gör vi under initiativet Företagsdialogen 2022. Företagsdialogerna ska ge oss än mer kunskap om företagens verksamheter, ökad vetskap om hur kontakter med kommunen fungerat och vad som kan göras för att det ska fungera ännu bättre.

 

Vill ni ha ett besök?

Hör av er till oss så bokar vi in ett besök, antingen genom naringslivsbolaget@sundsvall.se eller genom direktkontakt med Eva Nyh Hederberg. Vi tar gärna foto på våra besök (självklart i samtycke med företagen) och lägger ut i våra sociala och digitala kanaler för att marknadsföra såväl företagen som våra besök. 


Genomförda företagsdialoger under 2022:

#1: Tvättbjörnen

  • Spännande besök med mycket kloka inspel! Tydligt är att våra fastighetsägare önskar mer verksamhetsmark och snabbare handläggning. Den bollen har vi fångat.

 

#2: Restaurang Grankotten

  • Dialog kopplat till erfarenheter med snökaos från 2021 års julmarknad på Norra Berget. Inför 2022 styr vi på Näringslivsbolaget upp ett samordningsmöte inför julmarknaden för att i största möjliga mån ge de bästa förutsättningarna för besökarna med skottade vägar, tydliga parkeringsanvisningar osv.

 

#3: Peritas

  • Bra möte där vi tog med oss medskicket att vi behöver få fram mer verksamhetsmark och kul att höra att man ser oss på Näringslivsbolaget som den självklara speakingpartnern.

 

#4: NP3 Fastigheter

  • Fantastiskt inspirerande företagspresentation och jätteroligt att se ett företag som är börsnoterat och ligger på Large Cap-listan. Ett tydligt medskick var önskemålet om en kontakt in till Sundsvalls kommun varpå vi på Näringslivsbolaget räckte upp handen.

 

#5: Profildekor

  • Ett kul besök av en fin verksamhet där man sätter högt värde på att kunden ska bli nöjd. Bra dialog och kloka medskick om bland annat upphandling och nätverks arenor. Det tackar vi för!

 

#6: Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget

  • Möte med ett spännande och innovativt bolag som verkar inom FinTech-sektorn. FinTech korsbefruktar de nyaste innovationerna inom IT-teknologin med den traditionella bankvärlden – häftigt tycker vi! Vi blev återigen informerade om de stora utmaningar som finns kopplat till att hitta IT-kompetens, något som vi på Näringslivsbolaget arbetar aktivt med. En aktivitet är att lyfta Sundsvall som IT-stad i ett nationellt perspektiv.

 

#7: Ellextre Entreprenad

  • Sundsvalls byggföretag Ellextre Entreprenad sätter stort värde på kompetens och kvalitet samtidigt som de tar ansvar för återväxten genom att erbjuda praktik och lärlingsplatser. Under besöket hann vi även med att prata upphandling. Medskicket till oss var att arbeta än mer för att skapa förutsättningar det lokala näringslivet att få möjlighet lämna anbud. Det medskicket fångar vi!