Försiktig förbättring för Sundsvall på Svenskt Näringslivs ranking

Från 255 plats 2020 till 250:e plats i år. Det blev Sundsvalls resultat när Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat presenterades idag. Skillnaden mellan de enskilda enkätsvaren i år jämfört med 2020 är marginella, förutom när det gäller hur företagen ser på tillgången på arbetskraft med relevant kompetens där Sundsvall klättrat hela 104 placeringar till en 57:e plats i landet.

– Det är en glädjande förbättring, inte minst eftersom både kommunen i stort och vi på Näringslivsbolaget har arbetat målmedvetet med kompetensförsörjningsfrågor de senaste åren, särskilt genom initiativet ”Sundsvalls väg framåt” och förhoppningsvis har det avspeglats i undersökningen, säger Eva Nyh Hederberg, vd på Näringslivsbolaget.

– Bland annat har vi i bolaget genomfört en inventering för att kartlägga företagens kompetensbehov. Vi har även påbörjat och genomfört kompetensförsörjningsinsatser inom IT, samt bank-, pensions- och försäkringsbranschen i syfte att locka fler att vilja jobba inom dessa branscher i Sundsvall, där vi vet att rekryteringsbehovet är stort. Jag tror även att vår satsning på att samla alla företagsfrågor i en och samma digitala plattform (Företagscenter Sundsvall) kommer att få genomslag i kommande undersökningar, avslutar Eva Nyh Hederberg.

Timrå är fortfarande etta i Västernorrland i rankingen, även om man tappat 10 placeringar jämfört med förra året (28:e till 38:e plats). Kramfors har klättrat nästan 100 placeringar från 243:e till 148:e plats.

Rankingen baseras på enkätsvar från cirka 170 företag i Sundsvalls kommun, och undersökningen består av 12 öppna frågor till företagarna och några statiska parametrar som exempelvis kommunalskatt och hur stor andel av kommunal verksamhet som lagts ut på entreprenad i privat drift.