Frukostmöte med Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

Hur gör man bra och smarta affärer och ökar sin konkurrenskraft, samtidigt som de fossila utsläppen ska fasas ut, helst före 2030?
Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson bjuder på goda tips på ett frukostmöte på Stadshusverandan, torsdag den 23 april kl 8-9.