Region Västernorrland leder Destination Sundsvall och Höga Kustens gemensamma satsning på länets besöksnäring

Region Västernorrland har fått EU-stöd till gemensam satsning med destinationerna Sundsvall och Höga Kusten för att stärka och utveckla besöksnäringen i länet. Tillsammans ska regionen och destinationerna ta fram en tematisk och geografisk utvecklingsprocess, samt matcha näringens behov mot de stöd och den finansiering som företagsfrämjande aktörer kan ge. Den gemensamma satsningen bidrar även till stärkt samverkan mellan länets två destinationer och säkrar en långsiktig struktur för utveckling av länets besöksnäring.

Projektet genomförs med medel tilldelade av Tillväxtverket ur Europeiska regionala utvecklingsfonden. Syftet är att turistföretagen ska komma stärkta och långsiktigt hållbara ur pandemin.

Att det är viktigt att samordna besöksnäringens behov med stödinsatser och stärka samverkan kan både destination Sundsvall och Höga Kusten intyga,

”Destination Sundsvall, med Ånge och Timrå, har aktörer inom mötesindustrin som kan drabbas hårt av pandemins effekter. Men i och med detta projekt kan de tillsammans med upplevelseaktörer i övriga destinationen och Höga Kusten ställa om till nya målgrupper och marknader. Det gör också att upplevelseföretagen stärker sin verksamhet och kan utvecklas, säger Anna Borggren, affärsområdeschef besöksnäring på Näringslivsbolaget i Sundsvall.”

”För att fortsätta utveckla Höga Kusten som en attraktiv destination behöver vi hitta fler affärsutvecklingsinsatser och finansiering näringen inte haft tillgång till förut. Det i kombination med att kunna sätta kartan för hur vi ska samverka i regionen kommer göra att både Höga Kustens besöksnäring och vi som organisation för destinationsutveckling kan få mer utväxling av våra insatser, säger Mia Karlsson, VD på Höga Kusten Destinationsutveckling AB.”

Tillväxtverkets motivering till att Region Västernorrlands satsning var ett av 34 besöksnäringsprojekt som fick dela på 67 miljoner var:

”Ansökan adresserar direkt och konkret företagen och deras behov under krisen som covid-19 pandemin framkallat. Tillväxtverket ser detta projekt som katalysator för hållbar omställning och långsiktig affärsutveckling.”

”Vi ser fram emot att köra igång projektet tillsammans med de båda destinationerna, säger Linda Edlund, besöksnäringsstrateg på Region Västernorrland. Just att vi hade destinationerna med dess näring och representanter från det företagsfrämjande systemet i ansökan var nog en stor anledning till att vårt projekt trots tuff konkurrens blev beviljat av Tillväxtverket, säger Linda.”

Projektet pågår till år 2023 och inleds med att via personella resurser, som rekryteras just nu, och analys identifiera näringens akuta behov. Nästa steg är att titta på vilka utvecklingsinsatser som ska prioriteras och sen genomföra dem. Förutom finansieringen på 3 Mkr från Europeiska regionala utvecklingsfonden så medfinansierar Region Västernorrland med 1,5 Mkr och Höga Kusten Destinationsutveckling och Destination Sundsvall, genom Näringslivsbolaget i Sundsvall, med 500 000 kr var. Projektet görs i nära samverkan med bland annat Höga Kusten Turism, Konferensstaden i Sundsvall, BizMaker, Almi Företagspartner och ETOUR- Mittuniversitets nationella turismforskningscentrum.