Great Reach – en ny accelerator!

Nu startar acceleratorn Great Reach, som riktar sig till små och medelstora företag i Västernorrland med ambition att växa på en internationell marknad genom att stärka sin kompetens och ta tillvara på de möjligheter digitaliseringen ger. Under 15 månader får 15 företag möjligheten att delta och att jobba med digitalisering och innovation, med stöd från Great Space och Bron Innovation. Du hittar mer information om Great Reach här.