Grundlöfte från Sundsvalls kommun

Som företagare i Sundsvalls kommun omfattas du av servicegarantier. Det innebär att du som har kontakt med Sundsvalls kommun ska möta en kunnig och engagerad personal som hanterar ditt ärende professionellt. Medarbetare inom Sundsvalls kommun ska vara tillgängliga för att lämna upplysningar, ge vägledning och råd, besvara frågor och hjälpa dig tillrätta.

Vidare ska ett gott värdskap erbjudas med en jämställd och likvärdig service. Du är alltid välkommen att kontakta kommunens politiker och tjänstemän. Kommunens mål är att du ska kunna nå oss lätt och bli väl bemött. Vi strävar efter att uttrycka oss vårdat, enkelt och begripligt. Du är viktig för oss och vi vill att du får svar på dina frågor snabbt och smidigt och att ditt ärende handläggs skyndsamt. Det vinner vi alla på!

 

Sundsvalls kommun lovar:

  • att du kan kontakta kommunen dygnet runt via antingen röstbrevlåda, e-post, olika e- tjänster eller via kommunens webbplats www.sundsvall.se.
  • att du får svar på brev och e-post inom sju dagar. Behöver vi längre tid på oss, meddelar de dig vem som handlägger ditt ärende och hur lång tid det kommer att ta.
  • att försöka ta emot besök av dig på tider som passar dig.
  • att erbjuda dig som företagare en koordinator som samordnar ditt ärende mellan berörda förvaltningar om det behövs, när du söker tillstånd som berör fler förvaltningar och bolag. Koordinatorn bjuder då in till ett så kallat samordningsmöte mellan berörda parter inom två veckor.

 

Om Sundsvalls kommun inte håller vad de lovar
Under varje servicegaranti finner du uppgifter om vart du kan vända dig om du har synpunkter på hantering eller bemötande.


Hit vänder du dig om det inte fungerar
Jonas Walker, kommundirektör
Telefon: 060-19 14 45 • E-post: jonas.walker@sundsvall.se