Haldor utsedda till Microsoft Country Partner of the Year för Sverige

EdTech-företaget Haldor AB har tagit hem utmärkelsen Microsoft Country Partner of the Year Award för Sverige, 2018. Företaget hedrades tillsammans med en internationell grupp bestående av Microsoft Partners efter att ha visat förträfflighet inom innovation och implementering av tjänster baserade på Microsofts lösningar.

Microsoft Partner of the Year Awards lyfter fram Microsofts partners som har utvecklat och levererat exceptionella Microsoft-baserade lösningar under det gångna året. Det globala utbildningssystemet befinner sig i ett paradigmskifte där lärare och elever behöver anpassa sig till en mer digital vardag och omvärld. Just digitaliseringen av undervisningen och fokuset på att utveckla en adekvat digital kompetens hos eleverna börjar allt mer genomsyra hela utbildningssystemet i Sverige, men också internationellt. Det ställs bland annat också allt högre krav på lärare och annan skolpersonal när det handlar om rapportering och strukturerad kommunikation med elever, skolledning, föräldrar och myndigheter vilket något som tär på en redan pressad lärarkår. För att genomföra alla de arbetsuppgifter som idag åläggs på lärare och skolpersonal så behöver skolan en digital arbetsmiljö som gör det enklare och mer effektivt att arbeta. Det är här Haldor vill bidra till utveckling.

Läs mer om priset här!