Handelsbanken har växt ur sin 90-åriga kostym

Ända sedan 1932 har Handelsbanken verkat i klassiska och vackra Stenstads-lokaler, granngårds med lika klassiska Vängåvan i Sundsvall. Men med den nya telefonbanken och samlokaliseringen med Timrå ökar personalstyrkan från knappt 20 till närmare 50 och den expansionen går inte att genomföra i befintliga lokaler.

– Visst är det med lite dubbla känslor som vi lämnar de här anrika lokalerna, men redan idag sitter vi nästan på varandra, och i de nya lokalerna kommer vi kunna erbjuda både bättre service, kundparkeringar och mer kvalificerad rådgivning. Det känns som vi har hittat hem, säger Åsa Willén, kontorschef på Handelsbanken i Sundsvall.

1 september i år blev det klart; Handelsbanken i Sundsvall fick ett nytt prestigefullt uppdrag i och med att koncernledningen beslutade att placera en helt nyetablerad telefonbank även här. Nu är man en av cirka tio orter som servar alla som ringer in och behöver hjälp med sina bankärenden. Samtidigt skedde en samlokalisering med Timråkontoret, där all personal nu flyttar med till de nya lokalerna i det som i folkmun kallas ”Båkabhuset”.

– I de här lokalerna har vi dessutom möjlighet att växa ytterligare och jag tror verkligen att förutsättningarna för det finns i Sundsvall, fortsätter Åsa Willén.
– Dels för att det finns en god tillgång på arbetskraft här, vi har goda kommunikationer och känns som en attraktiv kommun även för inflyttare och hemvändare. Dels tror jag att vi har goda möjligheter att få dygnet runt-bemanning på vår telefonbank. Idag servar vi våra kunder mellan 09-22, men vi har som sagt var både utrymme och kompetens för att bli ännu större.

Förutom ordinarie – och växande – personal har Handelsbanken i Sundsvall även timanställda studenter från Mittuniversitetet på lönelistan. En inriktning man kommer att fortsätta med även i de nya lokalerna, inte minst för att visa att man är en attraktiv arbetsgivare för nyutexaminerade studenter som kan tänka sig att bli kvar i, eller flytta till Sundsvall.

1 mars 2022, precis 90 år efter inflyttningen i lokalerna på Storgatan 15 i Stenstan, så inleds nu en ny Handelsbanksepok på Landsvägsallén alldeles intill Sundsvalls nya centralstation.

– Det känns verkligen jättekul! Lokalerna är fantastiska och vi får verkligen möjlighet att möta våra kunders behov på bästa sätt. Både med snabb service digitalt och på telefon som de flesta efterfrågar idag, men även i fysiska möten för dem som önskar den typen av rådgivning, avslutar Åsa Willén.

Vill du också berätta om ditt företags utvecklingsresa/nyrekryteringar? Gör det i så fall på sundsvallrekryterar@sundsvall.se så har vi möjlighet att sprida det i våra kanaler.