Handelsbanken kraftsamlar i Sundsvall

I samband med att bankkontoren i Matfors, Skönsberg och Kvissleby stänger väljer Handelsbanken att etablera sin telefonbank ”Handelsbanken Direkt” i Sundsvall. Samtidigt kraftsamlar man verksamheten i Sundsvall och utökar antalet medarbetare.

– Bank-, försäkrings- och pensionsbranschen hör till de viktigaste arbetsgivarna i Sundsvallsregionen, av den anledningen är jag mycket positiv till att Handelsbanken väljer att utöka och ytterligare förstärka sin verksamhet i Sundsvall. Jag ser en jättepotential att kunna växa inom den här branschen kopplat till kompetens och bredd, inte minst genom samarbetet med CER-nätverket på Mittuniversitetet, säger Eva Nyh Hederberg.

Telefonbanken Handelsbanken Direkt i Sundsvall kommer inledningsvis ha 3-4 medarbetare, men på sikt kan det röra sig om minst ett tiotal. Samtidigt utökar man antalet medarbetare på kreditavdelningen och kraftsamlar på kontoret i Sundsvall.

– Kontoret i Sundsvall utökas med personal från våra kontor i Matfors, Skönsberg och Kvissleby, och även på nya Handelsbanken Direkt kommer kvalificerad personal att hantera våra kundärenden. Med vår nya kraftsamling i Sundsvall så kan vi behålla en personlig kontakt med våra kunder och fortsätta att erbjuda kvalificerad rådgivning, även om de flesta idag själva vill sköta sina ärenden via mobiltelefon och dator, säger
Åsa Willén, kontorschef i Sundsvall.

Förutom storstäderna har Sundsvall den mest utvecklade infrastrukturen för bank, försäkring och pension. Drygt 2 200 Sundsvallsbor med olika kompetenser arbetar i branschen och i förhållande till invånarantal är det bara Stockholmsregionen som är hetare.

Med avsikt att göra Sundsvall till framtidens mest självklara plats i landet för bank, pension och försäkring inledde CER* och Näringslivsbolaget i våras ett samarbetsprojekt.

– Vi har som intention att attrahera redan etablerade företag att utöka med fler avdelningar och funktioner i Sundsvall. Därutöver vill vi locka nya företag som arbetar med morgondagens betalningsmodeller, vi ska bli framtidens mest självklara plats i landet för bank, pension och försäkring, säger Eva Nyh Hederberg.

 

Fotnot * CER – Centrum för forskning om ekonomiska relationer, är ett unikt nätverk av forskare, studenter och medlemsföretag som bedriver starkt branschanknuten forskning, presenterar populärvetenskapliga rapporter samt initierar seminarier och företagsträffar.