Har flyget någon framtid i vår region?

På vår företagarfrukost den 29 januari diskuterades flygets och flygplatsens framtid. Peder Björk, Björn Lyngfelt från SCA, Elisabeth Norberg från Emhart och flygplatschefen Frank Olofsson deltog i en debatt kring frågan. 

Ämnet berörde färre avgångar, som under 2019 låg på en 17% nedgång och en resepolicy som gör att många myndigheter och organisationer förespråkar tåget.  Detta gör att många av regionens större företag känner en oro för framtiden.

Du kan se hela debatten från vår företagarfrukost.

Läs mer om Sundsvalls kommuns hållbarhetarbete

Läs mer om SDLAirport och deras miljöarbete

Läs mer om SCA och deras hållbara utveckling

Läs mer om Emhart och deras verksmhet