Helene tipsar, hjälper och svarar i pandemitid

Vad är det egentligen som gäller för dig som företagare efter de nya coronarestriktionerna? Vilka nya och förlängda stödåtgärder kan du ta del av? Här är några nyheter och åtgärder som kan vara bra för dig som företagare att ha koll på:

 • Omsättningsstöd
  Stödet har nu återinförts och kan sökas för december 2021 och januari-februari 2022. Gäller dig som har enskild firma eller handelsbolag och har drabbats av minskad omsättning på grund av Covid-19. Eventuellt förlängs stödet att gälla även mars 2022. Förutsättningarna för omsättningsstödet är precis som tidigare att nettoomsättningen har minskat med mer än 30 procent jämfört med referensperiod.

 • Omställningsstöd
  Stödet har förlängts och gäller nu även för december 2021 och januari-februari 2022. Precis som tidigare ska omställningsstödet kunna användas av företag som har haft ett omsättningstapp som överstiger 30 procent jämfört med en referensperiod. Ersättning utgår för fasta kostnader.

 • Utvecklingsstöd
  Region Västernorrland nya utvecklingsstöd riktar sig till små och medelstora företag som vill göra investeringar i maskiner, inventarier, produktutveckling, kompetensutveckling och marknadsföring. Stödet kan sökas av nystartade och befintliga företag med verksamhet i Västernorrland. Nytt är att även företag i centrala Sundsvall nu har möjlighet till detta stöd.

 • Ändra debiterad preliminärskatt
  Gäller om ditt företag har drabbats ekonomiskt av coronapandemin och det planerade resultatet sänkts. Tänk på möjligheten att ändra debiterad preliminärskatt så att månadsinbetalningen sänks eller uteblir. Detta gör du via Skatteverkets e-tjänst Preliminär inkomstdeklaration

 • Tillfälligt anstånd med skattebetalning
  Företag som drabbas ekonomiskt av coronapandemin kan ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Betalningen kan skjutas upp i ett år från beslutsdatumet. Anstånd kan också medges för årsmoms. I samband med att anståndet upphör finns det möjlighet att ansöka om förlängning av anståndet ytterligare ett år.

Den mesta informationen kring stödåtgärder för företag går att hitta på till exempel verksamt.se, eller på region Västernorrlands, Tillväxtverkets och Skatteverkets hemsidor. Men eftersom de flesta beslut är så färska kan det hända att inte all fakta är uppdaterad. Hör av dig till oss om du vill ha mer detaljerad information; Helene Wikner, 070-268 10 58.