Hur ser dina betalningsfunktioner ut?

Använder du kontanter, är du helt digital eller kanske någonting mittemellan? Hanterar du dagskassor i ditt företag eller i din förening? Betalar du dina/era räkningar i kassan på banken eller i din butik eller sköter du det mesta via din hemdator?

Här hittar du enkäten som är digital, helt anonym och går snabbt att besvara

Det är Länsstyrelserna i Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län som nu i september har för avsikt att genomföra den årliga undersökningen kring hur betaltjänsterna fungerar för privatpersoner och företag. Svaren som inkommer kan ses som en temperaturmätare och det är angeläget att Länsstyrelsen och Post- och telestyrelsen får en bild av hur saker och ting fungerar eller inte fungerar i främst de glesbefolkade delarna av vårt rike.

Grundläggande betaltjänster är:
– kontantuttag (ta ut kontanter i automat eller över disk)
– betalningsförmedling (betala räkningar, skrivgiro osv)
– dagskassehantering (företag och föreningar ska kunna sätta in sin dagskassa)

Enkäten är öppen 2021-09-03 till 2021-09-30.

Tack för att du tar dig tid!