Internationell Nanoteknik-kongress till Sundsvall 2022

Midsommarveckan 2022 är Sundsvall värd för International Conference on Nanogenerators and Piezotronics (NGPT). Det är åttonde gången i år där Sundsvall Convention Bureau har medverkat till att ett större möte landat just i Sundsvall.

NGPT-kongressen som genomförs vartannat år startade 2012 i Xianshang, China, därefter har värdstäderna bland annat hetat Rom, Seoul och Cambridge (2020). 2022 tar alltså Sundsvall över stafettpinnen för mötet som beräknas locka mellan 500-1 000 deltagare från hela världen.

Mittuniversitetet är den lokala värden som bjudit in till mötet, om du också vill ha professionellt stöd för att själv ta hem ett större möte eller kongress till Sundsvall kontakta Kenneth och Monika på Sundsvall Convention Bureau