Investeringsbidrag för företag

Klimatklivet är ett investeringsbidrag för alla företag, även lantbruksföretag, för åtgärder som minskar CO2-utsläpp.

Snart är det dags för nästa ansökningsperiod som i år är 8/11 – 18/11.

Läs mer på  https://www.naturvardsverket.se/bidrag/klimatklivet/  eller kontakta kommunens energirådgivare Mona Tjernström på telefon 060-191277, energiradgivning@sundsvall.se

Kommunens energi- och klimatrådgivning är helt kostnadsfri och opartisk.

Välkommen med din ansökan.