Jonas är spindeln i nätet som arbetar med att göra anrika Stenstan attraktivare

Det digitala samhället ställer den lokala handeln inför nya utmaningar. En väl avvägd mix av boende, kontor och handel ska möta behovet av en modern stadskärna. Ett arbete som Stadsutveckling i Sundsvall gör tillsammans med Sundsvalls kommun och näringsidkare för att ska skapa en mer levande och attraktiv plats.

– Sundsvall ska vara en plats som många vill besöka, en plats där man vill mötas och vill vara, säger Jonas Albecker, vd på Stadsutveckling i Sundsvall AB.

Sundsvalls kommun har bland annat infört gratis wifi vid populära områden som exempelvis Navet-Esplanaden och Stora torget.

– Det har varit väldigt uppskattat då man har kunnat ta en paus vid någon av alla de sittplatser som finns – med gofika från Stenstans handlare.

Att Sundsvall genomgår en utveckling i stadskärnan har knappast undgått någon. Kontor blandas med butiker, kaféer och restauranger. Nyligen blev det också klart att Tele2 öppnar kontor för 300 medarbetare i centrala Sundsvall.

Fastighetsägare behöver tänka nytt kring yta och hyresgästsammansättning, något Diös har gjort med Tele2:s etablering i Stenstan menar han.

– En smart mix av hyresgäster attraherar både kunder och andra hyresgäster, säger Jonas Albecker.

Bredden av evenemang i stadskärnan är en viktig del av utbudet Sundsvall kan erbjuda. Kultur, konst, idrott och musik ges stor plats i stadskärnan. Stenstans populära lyslördag är ett exempel, Sveriges största nationaldagsfirande, skridskobana på Stora torget och Sundsvall Bjuder är några andra.

– Under pågående pandemi så har vi tyvärr inte kunnat genomföra dessa evenemang som vi brukar utan har istället arbetat med andra lösningar. Ett exempel är Sundsvall Bjuder som ställde om och blev en direktsänd succé. Bondens Marknad är ett annat exempel och den hittar man på Stora Torget nästan varje helg fram till jul.

Handeln i stadskärnan påverkades redan före covid-19 av, bland annat, förändrade kundbeteenden och köpmönster. Pandemin har sedan begränsat flödet av kunder och påverkat den fysiska handeln på olika sätt.

– Många verksamheter försöker ställa om och arbetar med nya affärsmodeller. Det erbjuds utbildningar för att höja kompetensen i branschen.

Stenstan har även lanserat appen Cityplay Sundsvall där man under sommaren bland annat kunnat delta i drakjakter som blivit en succé – framför allt hos barnfamiljerna.

– Appen belönar också dig som handlar i Stenstan och finns att ladda ner där appar finns, säger Jonas Albecker.