Kan du leverera framtidens kommunala kommunikationsnav?

Sundsvalls kommun med cirka 10 000 medarbetare är i färd med att upphandla ett nytt kommunikationsnav/telefonväxelsystem. Syftet är att skapa ett modernt system som dels kan göra det enklare för medborgaren i alla kontakter med kommunen – det kan exempelvis röra sig om e-tjänster och olika AI-lösningar – dels för underlätta och förenkla den interna kommunikationen inom kommunkoncernen.

För att hitta en optimal lösning bjuder inköpsavdelningen in till separata dialogmöten inför upphandlingen med potentiella leverantörer. Dialogmötena sker vid två tillfällen i november – den 17:e samt 30:e. Om du och ditt företag tror att ni kan leverera tjänsten, eller vill veta mer om den specifika upphandlingen; kontakta Näringslivsbolagets inköpssamordnare Kenneth Eriksson på 070-100 19 19, eller via mail, kenneth.eriksson@sundsvall.se