Klartecken för Dynamo Sundsvall – nu kan Sundsvall bli ett nav för cykelturism!

Tillväxtverket har idag beslutat att delfinansiera ”Dynamo Sundsvall – ett
affärsutvecklingsprojekt på rull” med drygt 9 miljoner kronor. Tillsammans med Region Västernorrlands, Sundsvalls kommuns och ett 20-tal föreningars och företags insatser i form av pengar och arbetstid, så omfattar projektet cirka 20 miljoner kronor.

Därmed är grundförutsättningarna klara för att redan 2020 inleda arbetet med att skapa ett nav för terrängcykling och cykelturism i området kring Friluftscentrum Södra Berget (Tillväxtverkets motivering på nästa sida).

– Mycket glädjande! Det är viktigt att satsa på fritidsaktiviteter för att människor ska vilja besöka och bo i Sundsvall, och eftersom cykling växer i popularitet hela tiden är det här en satsning som ligger helt rätt i tiden, säger Niklas Evaldsson, ordförande i Kultur och fritidsnämnden i en första kommentar.

Projektet är tänkt att pågå under tre år (2020-2023), och under den tiden ska olika spännande banor för terrängcykling anläggas i området kring Friluftscentrum Södra berget. Förutom rena motionsbanor, så planeras så kallade ”flowbanor” och även en XCO-bana, den typ av tävlingsbana som används i olympiska sammanhang.

Tre asfalterade ”Pumptracks” ska anläggas i tre kommundelar i Sundsvall, och hela konceptet kan också kopplas ihop med S:t Olavsleden, och den nyligen öppnade Downhillbanan i Sundsvalls slalombacke.

– Det här blir en helt ny och spännande reseanledning till Sundsvall, och dirigerar förstås privatturism till ett av Sundsvalls finaste naturområden – Södra berget. Menframför allt har projektet potential att skapa affärsutveckling i form av både nya företag och befintliga företag som kan utveckla produkter och tjänster för att möta upp de behov som efterfrågas inom det här området, säger Anna Borggren, marknadschef på Näringslivsbolaget.

Som ett led i att skapa nya företag och affärsmöjligheter inom cykelsegmentet, är tanken att med start redan 2020 inleda en affärsutvecklingsserie med syfte att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag inom besöksnäringen och skapa hållbar tillväxt med hjälp av nya affärsmodeller och utvecklade affärsidéer, anpassade utifrån cyklisternas behov.

I affärsutvecklingsserien kommer ett 20-tal företag få möjlighet till utbildning, coachning, workshops och inspirerande studiebesök och föreläsningar. Året därpå får minst tio företag möjlighet att gå vidare till en ”specialiseringsserie” för att vidareutveckla sina affärsidéer.

Närheten till cykeldestinationerna Järvsö och Åre bedöms vara till fördel för Dynamoprojektet, och erfarenheterna från norska Trysil där antalet cykeldagar ökade från 25 000-53 000 mellan 2016-2018, visar att konceptet har stor potential.

För ytterligare information kring projektet nås Anders Erlandsson på 073-398 03 70 och Urban Jonsson på 072-518 39 69.