Kommer paketen fram i jul?

Under sommaren 2018 har PostNord genomfört en Eriksgata genom Sverige för fånga in kundernas synpunkter på ett lite kantstött varumärke. I november kom det in cirka 350 anmälningar kring bland annat borttappade paket, men med hjälp bland annat av en självironisk tomtereklam är de på väg att vända den negativa trenden.

– Vi ville på ett komiskt sätt visa svenska folket att vi förstår deras frustration kring posten, berättar Kenneth Bergsten, tf. regionchef PostNord. 

Hör honom berätta om hela deras resa.