Kompetens- och tillväxtdagen spred kundskap bland företagare

Idag anordnades temadag nummer två i företagsårshjulet som handlade om kompetens och tillväxt. Dagen var ett samarbete mellan Näringslivsbolget och Svenskt Näringsliv och syftet var att sprida hur viktigt det är för företag att tänka, satsa och investera i kompetensförsörjning för att vara konkurrenskraftiga i dagens marknad. 

Dagen inleddes av Peder Björk som belyste hur viktigt det är för företagen att tänka på kompetensförsörjning för att nå framgång och för i förlängningen öka tillväxten i Sundsvall. 

Föreläsarna avlöste varandra och deltagarna fick även chansen att diskutera viktiga kompetensfrågor. 

Läs mer om programmet och de föreläsare som var med under dagen. 

Företagsårshjulet

Inom företagsårshjulet ”Tema Kompetens” detta kvartal kommer det även att planeras ett antal företagsbesök med politiker där fokuset är företag med inriktning på kompetens. 

Läs mer om vårt företagsårshjul 

Läs mer om Svenskt Näringsliv