Kongresser i Sverige omsätter närmare 1 miljard 2017

Möten som kongresser och konferenser utgör en betydande del av svensk besöksnäring. Exakt hur stor mötesindustrin är i Sverige finns det i dagsläget inget statistiskt underlag på, därför skapar nu Swedish Network of Convention Bureaus för tredje året i rad en rapport med statistik över kongresser som arrangerats i Sverige.

2017 års kongressrapport är en unik samling statistik som visar hur många nationella och internationella kongresser som arrangerats i de städer där det finns Convention Bureaus. Den lyfter även fakta samt effekter av de kongresser som ägt rum. Med en årligt återkommande kongressrapport vill vi lyfta fram värdet av de kongresser som arrangeras och visa den utveckling som sker.

Rapporten är resultatet av hårt arbete i många år med att skapa rutiner och system för att kunna leverera statistik i en del av branschen som tidigare varit svår att mäta. Därför vill jag ge en stor eloge till SNCVB:s medlemmar som bidragit med sin kunskap och som gör att vi nu för tredje gången kan presentera denna rapport.

Ladda hem rapporten här!