Lediga tjänster inom nytt projekt

Vill du arbeta med utveckling av Västernorrlands besöksnäring?

Projektet Från kris till stärk och utvecklad outdoor/mötesindustri – Omställning av Västernorrlands besöksnäring genom utveckling och samverkan som initierades av Näringslivsbolaget i slutet av sommaren söker en projektledare och två utvecklingssamordnare, en till Höga Kusten och en till Destination Sundsvall. Projekt ska långsiktigt förbättra förutsättningarna för besöksnäringens företagare.

Tjänsterna är via Region Västernorrland som har ett samordningsansvar för besöksnäringen i Västernorrland. Tillsammans med Destination Höga Kusten och Destination Sundsvall främjar och driver de besöksnäringens utveckling.

Läs mer om tjänsterna via länkarna i texten.

Du kan läsa mer om projektet via denna sida.