Lilium skapar centrumnära industrifastighet

15 700 kvadratmeter. Så stor är Högoms Fastighetspark som Lilium Fastigheter nu har iordningställt för att hyras ut till mellan tio-tolv industri- och logistikföretag. Välkommet tycker vi på Näringslivsbolaget. Behovet av både industrimark och industrilokaler är stort i Sundsvall och bra att Lilium skapar något så positivt i Smålandsvillans gamla lokaler. Här kan du läsa Sundsvalls Tidnings artikel om Högoms Fastighetspark. Och nedan Liliums pressmeddelande om satsningen.

 

Lilium Fastigheter skapar Högoms Företagspark i Sundsvall och anpassar ca 15 700 kvm för uthyrning till industri- och logistikföretag Lilium Fastigheter har erhållit ett stort intresse från ett flertal industri- och logistikföretag för den stora, välutrustade och centrumnära industrifastigheten Högom 3:168 om hela ca 15 700 kvm uthyrningsbar area.

Redan har omfattande hyreskontrakt slutits med bl.a Sundsvalls stål AB (dotterbolag inom Tibnorkoncernen), 2D Fab AB och RJ Stålteknik AB omfattande sammanlagt 7 135 kvm. Huvuddelen av kvarvarande ytor är jämväl nära avtalssignering.

– Det är mycket tillfredsställande kunna konstatera det stora intresse som föreligger i Sundsvallsregionen för vår fina centrumnära Industri- och logistikfastighet. Fullt färdigställd kommer mellan tio till tolv företag finnas som hyresgäster i företagsparken där hyresgästerna också tillsammans förhoppningsvis ska finna olika synergilösningar och på så sätt kunna effektivisera samt utöka sina respektive verksamheter. Att vi nu kan skapa en stor central och effektiv lokallösning för växande industri- och logistikföretag i Sundsvallsregionen gläder oss mycket, säger Lilium Fastigheters styrelseordförande Peter Gotthardsson.

Mer information: Peter Gotthardsson, Fastighetsaktiebolaget Lilium, peter.gotthardsson@liliumab.se, 070-338 50 95
Stefan Ruda, Fastighetsaktiebolaget Lilium, stefan.ruda@liliumab.se,
072-207 29 66