Första kontrollbesök efter registrering av din livsmedelsanläggning

När du startar en livsmedelsanläggning ska du anmäla det till Miljökontoret som i de flesta fall kommer att göra ett första kontrollbesök. Det som bedöms är kunskap i livsmedelshygien, rutiner för egenkontroll och att lokalen med dess utrustning är ändamålsenlig. Vi vet av erfarenhet att långa väntetider för ärenden kan skapa problem för en företagare som vill komma igång. Därför finns en servicegaranti som snabbar upp jobbet. Om Miljökontoret bedömer att du inte behöver något första kontrollbesök får du meddelande om detta i samband med registreringen.

Kom ihåg att det ej är tillåtet att starta en livsmedelsverksamhet innan du har gjort en anmälan om registrering. Kontakta Miljökontoret om du är osäker på om din verksamhet behöver registreras.


Sundsvalls kommun lovar:

  • att du får en bekräftelse om att de har registrerat din livsmedelsanläggning inom 14 dagar efter att de fått din anmälan.
  • att du får ett första kontrollbesök inom två månader efter det startdatum du har angett.
  • att hjälpa dig att hitta kunskap om hur du når lagstiftningens mål, både innan och efter din registrering. De kan också titta på ritningar över lokalen och diskutera sortimentet.
  • att du som har kontakt med kommunen ska möta en kunnig och engagerad personal, som respekterar dig, dina synpunkter och önskemål.


Företagarens ansvar:

  • se till att Miljökontoret får en komplett anmälan senast 14 dagar innan du startar din livsmedelsanläggning. För att servicegarantin ska gälla måste du ange ett startdatum.
  • ha grundläggande kunskap i livsmedelshygien.
  • se till att lokalen är ändamålsenlig.
  • ha en fungerande egenkontroll.

 

Kontakt
Telefon: 060-19 11 90 • E-post: miljonamnden@sundsvall.se
Adress: Miljökontoret, Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall


Om Sundsvalls kommun inte håller vad de lovar
Om det tar längre tid än två månader mellan ditt startdatum och Miljökontorets kontrollbesök ska du få ett besked om när Miljökontoret kommer och orsaken till att ditt ärende tar längre tid än lovat. Sundsvalls kommun kommer att ersätta dig med ett belopp som motsvarar avgiften för registrering.


Hit vänder du dig om det inte fungerar

Kristin Eriksson, miljödirektör
Telefon: 060-19 25 74 • E-post: kristin.eriksson@sundsvall.se