Många nya affärskontakter efter Upphandlingsdagen

Den 20 november 2018 anordnades en Upphandlingsdag för beställare och leverantörer i Västernorrland.

Region Västernorrland tillsammans med bland annat Näringslivsbolaget arrangerar dagen för att underlätta nätverkade av affärskontakter och eftersom det årligen upphandlas för ca 40 miljarder per år är detta en bra yta för nätverk, berättar projektledare Magnus Riklander från Näringslivsbolaget.

Många nya affärskontakter

Efter dagen skickades det ut en enkät för att ta pulsen på deltagarna och det som var en markant skillnad från tidigare år var antalet förnyade affärskontakter.

De programpunkter som fick allra högsta betyg var Birgitta Laurent Svenskt näringsliv som berättade om” Hur man lyckas att förenkla regler och minska antalet överprövningar” och Eva Sveman från SKL som berättade om ”Möjligheter med offentliga upphandlingar”.

– Upphandlingsdagen är ett återkommande evenemang men vi vet inte exakt om konceptet kommer att se likadant ut nästa år. Alla deltagare var väldigt nöjda över dagen och hela 85% kommer att delta nästa gång, avslutar Magnus.