Med utvecklingschecken från Region Västernorrland kan du som mikroföretagare utveckla ditt företag för att mildra effekterna av covid-19

Utvecklingschecken är ett företagsstöd och kan sökas av företag med verksamhet i hela Västernorrland (inklusive Sundsvalls innerstad), som har en-nio sysselsatta/anställda och högst 20 miljoner kronor i omsättning. Utvecklingschecken kan beviljas även om det finns lokal konkurrens.

Tänk på detta när du ansöker om utvecklingschecken:

  • Beskriv din investering så noggrant som möjligt. Vilka effekter väntas?
    (Bifoga gärna din affärsplan och budget i ansökan)
  • Hårda investeringar får uppgå till max 60 000 kr
  • Stöd lämnas inte för lönekostnader eller egen tid
  • För att beviljas stöd inom utvecklingschecken måste investeringen/kostnaderna vara affärsutvecklande utanför den nuvarande verksamheten, exempelvis nya produkter eller nya marknader.
  • Bifoga offerter eller underlag på prisuppgifter direkt i ansökan

All information kring utvecklingschecken hittar du på Region Västernorrlands webbplats under huvudingången Regional Utveckling