Anmälan enligt miljöbalken

Miljöbalken är en lag vars syfte är att skydda människors hälsa och miljö. När du ska starta eller utveckla en verksamhet så behöver den därför uppfylla miljöbalkens krav. När vi har fått din anmälan, kan kommunen behöva ytterligare uppgifter från dig. När din anmälan är komplett får du ett meddelande från dem. Du kan starta din verksamhet tidigast sex veckor efter att din anmälan är komplett, förutsatt att verksamheten uppfyller miljöbalkens krav. Miljökontoret granskar din anmälan och de uppgifter du lämnar. De kommer också att ta in synpunkter från Länsstyrelsen och andra som kan vara berörda. Om det behövs ger de dina grannar möjlighet att lämna synpunkter.


Anmälningsplikten omfattar vissa verksamheter som påverkar miljö och hälsa. Det innebär att det är förbjudet att starta en verksamhet innan du har lämnat en komplett anmälan till Miljökontoret. Exempel på verksamheter är tryckeri, bensinstation, upplag av massor och avfall, skola, bassängbad och tatuerare. Reglerna finns i miljöbalkens kapitel 9 paragraf 6 samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), paragraferna 21 och 38. Kontakta Miljökontoret om du är osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig. När de hanterar din anmälan ska de utgå från dina behov och intressen inom ramen för lagstiftningens möjligheter.

Sundsvalls kommun lovar:

  • att hjälpa dig att hitta kunskaper för hur din verksamhet ska uppfylla miljöbalkens krav.
  • att du ska få ett meddelande från Miljökontoret när de har fått alla uppgifter som behövs och din anmälan är komplett.
  • att Miljökontoret beslutar om din anmälan så fort det är möjligt och senast inom sex veckor från det att din anmälan är komplett.


Företagarens ansvar:

  • är att se till att Miljökontoret får en komplett anmälan som innehåller beskrivning av din verksamhet, ritningar, tekniska beskrivningar och de uppgifter som behövs för att bedöma hur din verksamhet påverkar miljö och hälsa. Använd Miljökontorets blanketter som finns på sundsvall.se och hos Miljökontoret.

 

Kontakt
Telefon: 060-19 11 90 • E-post: miljonamnden@sundsvall.se
Adress: Miljökontoret, Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall

Om vi Sundsvalls kommun håller vad de lovar
Om Miljökontoret inte beslutar inom sex veckor från det att din anmälan är komplett ska du få ett besked om när du kommer att få beslutet och orsaken till att ditt ärende tar längre tid än lovat. Dessutom kommer kommunen att minska avgiften för arbetet med din anmälan med 50 procent.


Hit vänder du dig om det inte fungerar

Kristin Eriksson, miljödirektör
Telefon: 060-19 25 74 • E-post: kristin.eriksson@sundsvall.se