Miljonsatsning på dataspelsutveckling i Västernorrland

Dataspelsutveckling är en tillväxtbransch i snabb utveckling och svensk spelutveckling en global exportnäring. Enligt rapporten Spelutvecklarindex har branschen de två senaste åren nästan fördubblat sin omsättning till drygt 24 miljarder och över 3400 jobb har tillkommit. Nu ska Västernorrland ta position på den marknaden. Totalt satsas under de kommande två åren nästan 7 miljoner kronor i projektet ”Game on Mid Sweden” för att utveckla länets befintliga dataspelsföretag och för att nya företag ska skapas och etableras. Ett viktig inslag är också att stärka förutsättningarna för tillväxt på lång sikt genom kompetensutveckling, fler utbildningar och hitta samverkan med andra branscher i länet.

Hälften av satsningen finansieras av privata spelföretag tillsammans med Kramfors och Näringslivsbolaget i Sundsvall samt Region Västernorrland, och resterande del via Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet drivs av Bron Innovation, Västernorrlands IT-kluster och digitala innovationshub.

”Jag är otroligt glad. En sådan här satsning är en vision vi spelutvecklare i regionen haft under flera år och nu blir det verklighet. Det betyder fantastiskt mycket för oss och är en riktig boost för utvecklingen”, säger Stefan Sångberg, VD för Sideline Labs.

”Vi ser en stor potential i att ha en utbildningsnod med intressanta utbildningar i Kramfors inom spelutveckling som attraherar både ungdomar och de som vill vidareutbilda sig. Spel har en otrolig attraktionskraft. Vi är väl förberedda och ser fram emot att tillsammans utveckla ett ekosystem för spelindustrin som ger utväxling för hela länet”, säger Susanne Königson, tillväxt- och näringslivschef i Kramfors kommun.

”Sundsvall har ett mål att 5000 nya jobb ska skapas i kommunen. Dataspel är en bransch som växer snabbt och där det skapas helt nya och väldigt spännande jobb. Det är självklart att den utvecklingen ska ske också här i Västernorrland, säger Eva Nyh Hederberg, VD för Näringslivsbolaget i Sundsvall.

”Spelutveckling ligger ofta i framkant när det handlar om att använda spetstekniker som t ex VR (virtual reality), MR (mixed reality) och 3D. Därför är en satsning på spelutveckling bra också för IT-sektorn och för andra branscher som också jobbar med dessa tekniker. Vi kommer få se många intressanta och oväntade samarbeten framöver, det är jag övertygad om”, säger Lars Persson Skandevall, VD för Bron Innovation.

Projektet ”Game on Mid Sweden” pågår fram till 2023-02-28 och  har bland annat föregåtts av en förstudie under våren 2020 som kartlagt och analyserat förutsättningarna för tillväxt och utveckling av dataspelsbranschen i Västernorrland. Dessa rapporter finns att få via Bron Innovation.

Kontakt

Stefan Sångberg, 076-102 03 70

Susanne Königson 0612-803 20

Eva Nyh Hederberg 070-280 34 35

Lars Persson Skandevall 070-666 42 53