Möten för miljoner i Sundsvall

I Sundsvall Convention Bureaus budget för 2019, ingick att på ett eller annat sätt bidra till möten värda 40 miljoner kronor. Redan idag är man uppe i 55 miljoner, och med det är man trea bäst i hela landet. Ett av de viktigare mötena nästa år är Offentlig Chef där Sundsvallsregionen och Maria Wallner har tagit på sig värdskapet. 

Under företagarfrukosten berättade Maria och Sundsvall Convention Bureaus Kenneth Eriksson om vad möten och kongresser betyder för Sundsvalls utveckling.