Näringslivsbolaget nysatsar med fokus på tillväxt

Det var i höstas som Näringslivsbolaget fick uppdraget att samordna genomförandet av Sundsvalls nya näringslivspolitiska program. Nu nysatsar bolaget och målanpassar verksamheten utifrån det nya uppdraget.

– Programmet sätter fokus på företagsetableringar, både nya och tillväxt i befintliga, vilket kommer att kräva kompetens inom analys och strategi i tillväxtfrågor, säger Eva Nyh Hederberg, VD för Näringslivsbolaget i Sundsvall.

Den centrala målbilden i det nya näringslivspolitiska programmet är att företagen ska bli fler och växa i hela Sundsvall. Dessutom ska andelen kvinnliga företagare öka genom bland annat stimulans av kvinnors entreprenörskap.

– Det är ett tydligt uppdrag och ett stort förtroende som våra ägare gett oss, säger Eva Nyh Hederberg. Detta ger oss möjlighet att vidareutveckla bolaget och vår samverkansplattform gentemot företag och kommunorganisation.

Verksamhetsutvecklingen kommer bland annat att innebära att affärsområde näringsliv förstärks med ledning och extra kompetens. Dessutom identifierade den tidigare utredningen som genomfördes 2019 att
HR-kompetens bör tillföras bolaget.

– Vi har förväntningar på att leverera och behöver därav säkra upp att vi har rätt bemanning och kompetens för uppdraget, säger Eva Nyh Hederberg.

Ta del av det Näringslivspolitiska programmet via denna länk.