Nästa vecka blir det enklare att vara företagare i Sundsvall

En väg in och allt på ett ställe för Sundsvalls nya och befintliga företagare. Torsdagen den 26 augusti lanseras den digitala tjänsten foretagscentersundsvall.se. Upphandling, kompetensförsörjning, inflyttningsservice, tillstånd, servicegarantier, mark och lokaler är några av de områden där företagen fortsättningsvis ska få snabb och effektiv service.

Det ska vara lätt att göra rätt och hitta rätt som företagare. Syftet är att tillhandahålla en service som ger företagen bättre förutsättningar att växa och utvecklas, och där kommer den nya tjänsten Företagscenter att bidra.

– Äntligen kan vi erbjuda företagen en väg in när det gäller alla typer av företagsfrågor. Det blir helt enkelt smidigare och enklare att till exempel följa sina ärenden, söka tillstånd och starta företag när all relevant information nu finns samlad och lättillgänglig på ett och samma ställe, säger Eva Nyh Hederberg, VD på Näringslivsbolaget.

Efter lanseringen den 26 augusti kommer Företagscenter succesivt att utvecklas och kompletteras med nya funktioner. Bland annat kommer ”Mina företagssidor” att introduceras i nästa steg där företagaren kan logga in med hjälp av Bank-id och snabbt få en överblick på alla sina tillståndsärenden, checklistor och så vidare och se var i handläggningsprocessen man befinner sig med sina ärenden.

Alla initiativ som förenklar kontakter mellan företagen och kommunen välkomnas. Att enkelt kunna följa sitt ärende som företagare, få kontakt och veta hur processen går i alltifrån bygglov till tillstånd av olika slag är en nyckel i arbetet med att utveckla ett företagsklimat i världsklass. Sundsvalls kommuns och Näringslivsbolagets satsning på det Företagscenter som nu sjösätts är definitivt ett steg i rätt riktning, säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv i Västernorrland.