Nätverk och samarbeten

När det gäller att etablera ny verksamhet tycker vi det är viktigt att fokusera på de områden vi redan är starka inom.  Våra starkaste nätverk och samarbetspartners inom bank, försäkring och IT är därför CER på Mittuniversitetet – Centrum för forskning om ekonomiska relationer, samt den ideella föreningen Bron som kraftsamlar för digital förnyelse och omsluter nästan 5 000 människor i vår kommun. 2015 nominerades Sundsvall till Årets IT-kommun.

Vi samarbetar också med Åkroken Science Park som är en mötesplats för Mittuniversitetets forskning, entreprenörskap och tillväxt. På Åkroken finns en inkubator, Bizmaker och klustret Number One Forest Industry Network. Skogsindustrin är av hävd en riktigt tung näringslivsaktör i vår region.