Offentlig upphandling

möjlighet för företagare

Upphandling

Varje år köper Sundsvalls kommun varor och tjänster för cirka tre miljarder kronor, vilket ger dig som företagare en stor potentiell marknad. 

För att förenkla processen inför nya upphandlingar, där både kommunen och anbudsgivarna kan få en bättre förståelse för varandras behov och förutsättningar, så bjuder Näringslivsbolaget in till dialogmöten tillsammans med inköpsavdelningen. Här är några aktuella dialogmöten som planeras inför kommande upphandlingar:  

På gång

2022-11-22 Dialogmöte – Byggnadsarbete Boka plats
2022-11-23 Dialogmöte – Golvarbeten Boka plats
2022-11-23 Dialogmöte – Konsulttimmen Boka plats
2022-11-28 Dialogmöte maskinell snöröjning gata, gång och cykelväg Boka plats

    
Annars är det enklaste sättet att få information kring aktuella upphandlingar att prenumerera. Gör som över 7 000 andra intresserade och anmäl dig som prenumerant på kommunens upphandlingar. Anmäl dig som prenumerant på Sundsvalls upphandlingar.

Där hittar du anbudsförfrågningar och kravspecifikationer till pågående upphandlingar för Sundsvalls kommun. Gå direkt till kommunens upphandlingsannonser i databasen E-avrop.

Ibland behöver vi stöd från dig som företagare inom vissa branscher. Då annonserar vi ut frågor eller förslag på förfrågningsunderlag via databasen e-avrop, det kallas för ”Request for Information” (RFI).

Vill du se vilka avtal som kommunkoncernen har tecknat så går det att göra via avtalsdatabasen.

Stöd i upphandlingsfrågor

Vill du ha stöd i upphandlingsfrågor så finns Upphandlingsmyndigheten till för att genom experthjälp kostnadsfritt hjälpa både företagare och upphandlare. De har vägledning för upphandlingar, frågor och svar samt en helpdesk som kan besvara dina frågor kring offentlig upphandling.

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling och har övergripande information samt rekommendationer och yttranden till domstol i olika sakfrågor.

Vill du veta mer om upphandling eller ska delta i en upphandling för Sundsvalls kommunkoncern kan du få hjälp av Sundsvalls kommuns upphandlingsenhet.

Du är välkommen att höra av dig till:
Telefon kundtjänst: 060-19 14 70
E-post: upphandling@sundsvall.se
eller via: Upphandling och inköp