Nu är Stadsutveckling i Sundsvall och Jonas Albecker på plats

Bolaget är bildat av föreningen ”På stans näringsidkare” och ”Fastighetsägarna Sundsvall”. Bolagets syfte är att tillsammans – och i samarbete med Sundsvalls kommun – verka för en positiv utveckling av attraktivitet och tillväxt i Sundsvalls City.

Ökad samverkan mellan affärsidkare, restaurang och hotellnäring, fastighetsägare och andra aktörer i Sundsvalls City står högst upp i det nybildade bolagets ägardirektiv.

Ett viktigt delmål för det nybildade bolaget är att kandidera för utmärkelsen ”Årets Stadskärna 2021”, samma år som Sundsvall firar sitt 400-årsjubileum.

– Att få alla goda krafter att samverka för att göra vår stad till ett lockande och inbjudande resmål men också en attraktiv stad att bo och verka i är den stora utmaningen, säger Jonas Albecker, vd och ansvarig tjänsteman.

 

Kontaktuppgifter
Stadsutveckling i Sundsvall AB
Jonas Albecker, VD/Stadskärneutvecklare
Mobil: 070-674 73 72
E-post: albecker@stadsutvecklingsundsvall.se

Besöksadress: Näringslivsbolaget, Stadshuset Stora torget
Postadress: c/o Näringslivsbolaget i Sundsvall AB, Centralgatan 8, 852 32 Sundsvall
Faktureringsadress: BOX 602, 851 08 Sundsvall