Nu är vi på talangjakt!

Regionens offentliga och privata näringar behöver säkra den spetskompetens som kan lyfta länets attraktions- och innovationskraft. Därför genomför Handelskammaren Mittsverige just nu en förstudie som syftar till att hitta nya, smarta sätt för att arbeta med talangförsörjning. Där är din röst viktig, så bjud på några minuter av din tid och besvara enkäten som du hittar här.