Nu har vi inventerat företagens tillväxtambitioner

Nästan 1 000 företag svarade på Näringslivsbolagets Tillväxtenkät. 350 av dem tror att de kommer att ha fler anställda inom tre år. Affärsområdeschefen Petter Ekman och näringslivsutvecklaren Helen Wikner berättar om hur enkätresultatet nu ska bli ”verkstad” för att bidra till tillväxt i fler företag.