Ny förstudie om stadsmiljön tillsammans med Mittuniversitetet

Nu drar en ny förstudie igång som har stor möjlighet att stärka både handel och stadsmiljö. Förstudien ska öka kunskapen om utmaningar och potential i Sundsvalls stadsmiljö utifrån de människor som rör sig i stadsrummet.
Förstudien kommer att pågå från 1 mars-31 oktober 2016 och projektet tar itu med stadsmiljöns särskilda utmaningar med hjälp av den outnyttjade potential som finns hos medborgare, företag och det civila samhället.