Ny möjlighet att söka stöd till korttidsarbete

Ny möjlighet att söka stöd till korttidsarbete
Har du som företagare fått allvarliga, tillfälliga ekonomiska svårigheter på grund av pandemin? Från måndag 29 mars kan du i så fall söka stöd för perioden december 2020-juni 2021. Statens subventionering vid den här typen av korttidspermitteringar uppgår till högst 75 procent, och här kan ansöka och du läsa allt  om korttidspermitteringar.