Nya stöd till innovativa företag

Vinnova och Tillväxtverket erbjuder nu förmånlig finansiering till företag i olika utvecklingsskeden. Både etablerade små och medelstora företag, startups och helt nystartade företag kan få finansieringsstöd som uppgår till flera hundratusen kronor.

De tre stöden omfattar innovationsprojekt, förstudier och nyskapande projekt eller tjänster.

Läs mer om finansieringsstödet här.