Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

Adress

Besöksadress
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB
Stadshuset, Kyrkogatan 19
852 32 Sundsvall

Telefon:  060-19 18 80

Postadress
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB
Centralgatan 8 852 32 Sundsvall

Fakturaadress
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB
Fakturor
851 85 Sundsvall
Eller pdf-faktura till naringslivsbolaget@recall.se

Officiella e-postadress: naringslivsbolaget@sundsvall.se

Betalningsvillkor 30 dagar

Sidan uppdaterades 2019-07-17