Omsättningsrekord för besöksnäringen!

Drygt 15000 fler gästnätter i Sundsvall under årets första sju månader, jämfört med samma period förra året. Och en stor del av ökningen tillskrivs våra norska besökare.
Norska gästnätter har ökat med drygt 15 procent. Det visar SCB:s senaste statistikrapport.
Läs mer om besöksnäringsstatistiken i Sundsvall och hela Destinationen i Sundsvalls Tidning