Palle hjälper till med det digitala!

Näringslivsbolagets senaste rekrytering har titeln bredbandslots. Rutinerade Palle Sjölander får nu uppdraget att stötta företagare, byar och mindre samhällen i våra mer glesbebyggda områden när det gäller bredbandslösningar och digitala lösningar.
–  Ett jättespännande uppdrag! Jag är helt övertygad att bredband är en förutsättning för ett utvecklat näringsliv även utanför centralorterna, säger Palle Sjölander.
 
Hela Sverige ska leva brukar man säga. Men i ett mikroperspektiv är det viktigt att hela kommunen kan leva. När det gäller exempelvis tillgång till bredband finns det en hel del kunskap och även pengar att hämta, och det är det här vår senaste nye medarbetare ska ägna sig åt.
–  Självklart handlar jobbet mycket det om att hjälpa företagare att hitta finansieringslösningar från exempelvis Länsstyrelsen för att få bättre bredbands- och digitala lösningar på landsbygden, det finns mycket pengar avsatta för detta, säger Palle Sjölander.
– Men samtidigt kan jag också bli en talesperson för dessa företagare gentemot kommunen och ServaNet och peka på behov och möjliga lösningar.

Palle Sjölander kommer senast från E4-projektet i Sundsvall. Där fungerade han som en typ av ”medlare” mellan det offentliga och de företagare/privatpersoner som var berörda, eller påverkades av arbetet med nya E4.
 
Så här når du Palle Sjölander om du har frågor kring bredband och digitala lösningar i glesbygd: palle.sjolander@sundsvall.se 070-6471449