Sundsvall

Det är här vi lever, bor och verkar

Varumärket Sundsvall

Fram till april 2016 har Sundsvalls officiella varumärkesdevis varit ”Sundsvall – Norrlands huvudstad”.  Ett begrepp som började användas flitigt redan vid förra sekelskiftet i nyhetsartiklar och journalfilmer. År 2007 varumärkesskyddades uttrycket och besöksnäringen började använda sig av det i sina marknadsföringsinsatser. 

Ett par år senare inleddes det omfattande varumärkesarbetet och 2010 beslutade kommunfullmäktige att Sundsvall – Norrlands huvudstad, skulle bli den plattform som hela platsvarumärket baserades på. Begreppet uttrycker en strävan och ambition om att en dag bli den viktigaste staden för utveckling och tillväxt i norra Sverige, men i många fall har det tolkats ordagrant och därmed provokativt. Inför diskussionerna om regionbildningen har den politiska majoriteten därför tagit ett beslut om att inte längre använda parollen.

Idag väljer vi att endast tala om ”varumärket Sundsvall”, men att ändå följa intentionerna i det omfattande varumärkesarbetet som är en viktig del i den hållbara tillväxtstrategin 2021 (HT21) och där målet är att vi ska vara minst 100 000 invånare år 2021 när Sundsvall fyller 400 år. 

Vi lyfter den kontrastrikedom som kännetecknar Sundsvall och som ”andas” både ”Norrland” och ”staden” – att vi tillåter ytterligheter och allt däremellan. Grundsyftet är fortfarande att skapa en nyfikenhet för Sundsvall, få fler att vilja flytta hit, eller etablera sitt företag här och skapa en stolthet för staden även hos sundsvallsborna själva.