Regionen har behov av extra skyddsutrustning

Från och med onsdag 25 mars har Region Västernorrland en aktiv e-postadress dit de hänvisar alla fina initiativ, forstarkningslager.inkopochupphandling@rvn.se 

Det regionen ser ett behov av nu är:

  • operationsrockar
  • C-vätskeskydd
  • plastförkläden med lång ärm
  • andningsskydd FF2 och FF3
  • visir
  • skyddsglasögon

www.rvn.se kommer behovet uppdateras löpande (om möjligt).