Tillgänglighet för naringslivsbolaget.se

Näringslivsbolaget i Sundsvall AB (NSAB) står bakom denna webbplats och vi vill att så många som möjligt inom framför allt näringslivet ska kunna använda den för att få relevanta nyheter och information om vår service och våra tjänster. Det här dokumentet beskriver hur NSAB uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera eventuella brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Under hösten/vintern 2020 avser vi att byta plattform, och då på sikt kunna skapa en betydligt tillgängligare webbplats än nuvarande. I dagsläget har ett avrop gått ut till tre av kommunens upphandlade byråer där uppdraget är att på kort sikt lägga upp en plan kring hur vi ska prioritera och specificera de förändringar vi behöver påbörja på vår webb, www.naringslivsbolaget.se för att tillgodose de krav som nu träder i kraft, samt sätta ihop en webbtillgänglighetsredogörelse för våra nuvarande webbsidor.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från naringslivsbolaget.se, eller visitsundsvall.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, vänligen mejla naringslivsbolaget@sundsvall.se, alternativt ring oss på 060-19 18 80.

Svarstiden är normalt en arbetsdag (mån-fre).

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem där du anser att vi inte uppfyller lagens krav är vi mycket tacksamma om du uppmärksammar oss på detta, genom att mejla oss på naringslivsbolaget@sundsvall.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Bristande förenlighet med lagkraven

Innehåll som inte är tillgängligt

Som vi beskrev i inledningen, pågår just nu en upphandling för att med stöd av kommunikationsbyrå göra en inventering av de tillgänglighetsproblem som finns på vår hemsida. När dessa tillgänglighetsproblem är identifierade, kommer vi att redogöra för dessa och åtgärda de problem vi kan redan på befintlig webbplats.
För www.visitsundsvall.se planeras ett byte till ny webbplattform under 2021. Den nya plattformen ska göra det möjligt för oss att uppfylla tillgänglighetsdirektiven.

Bristande förenlighet med lagkraven

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 2021-12-31 på vår kommande, nya webb-plattform.

Problem vid användning av alternativa hjälpmedel och verktyg

En del i Näringslivsbolagets uppdrag är bland annat att i samverkan med andra aktörer skapa förutsättningar för befintliga företag att växa, att skapa förutsättningar för nya företag och etableringar och att bidra till kompetensförsörjningen i kommunen/regionen. Som ett led i detta anordnar vi ofta webbsändningar och andra filmade nätverksträffar (exempelvis företagarfrukostar) för att inspirera och sprida information. Vi har ännu inte identifierat något automatiskt textningsverktyg som tillfredsställer våra behov för textning i direktsändning eller i efterhand, men avser att lösa detta senast 2021-12-31 på vår kommande, nya webb-plattform.

För www.visitsundsvall.se planeras ett byte till ny webbplattform under 2021. Den nya plattformen ska göra det möjligt för oss att uppfylla tillgänglighetsdirektiven.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 2021-12-31 på våra kommande, nya webb-plattformar.

Oskäligt betungande anpassning

Med 2,5 tjänster på kommunikation- och marknadsavdelningen och ett mycket brett uppdrag, så ser vi i dagsläget inga möjligheter för textning av våra webbsändningar och andra filmade nätverksträffar i efterhand. I regel är dessa utsändningar mellan 45-75 minuter långa och därför åberopar vi undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för detta innehåll. Som tidigare sagt avser vi att lösa detta senast 2021-12-31 på vår kommande, nya webb-plattform.

Hur vi testat webbplatsen

Se ovan, upphandlad kommunikationsbyrå kommer att testa webbplatsen och göra en lista på de åtgärder som måste göras för att uppfylla lagstadgade tillgänglighetsdirektiv.

Webbplatsen www.naringslivsbolaget.se publicerades i januari 2012 och www.visitsundsvall.se under 2012.

Sidan uppdaterades 2020-11-11