Kenneth hoppas på minst 250 Rotarianer!

Rotary är en gigantisk organisation med 1,2 miljoner medlemmar i 200 länder. I Sverige finns 26 000 medlemmar fördelade på tio distrikt. Två av dessa omfattar hela norra Sverige och det är just dessa två som planerar att ha en stor gemensam konferens i Sundsvall den 28-30 september 2016.

  • Anledningen till att mötet hamnade just i Sundsvall är dels för att Sundsvall är en bra stad att mötas och konferera i, och dels för att Timrå för första gången har en distriktsguvernör, och då kändes det logiskt att hålla till här, säger Kenneth Gustafsson, som har titeln Governor Elect i distrikt 2320.

Konferensen kommer att ske i samverkan med Handelskammaren och ha rubriken ”Moderna och mogna nätverk” och Kenneth Gustafsson hoppas att åtminstone 250 Rotarianer kommer att delta i september. Samarbetet med Sundsvall Convention Bureau och Kenneth Eriksson är redan igång och förväntningarna är höga.

  • Framför allt handlar det om att ”kapa vägar” och förenkla. När KD har sin stora kongress i Sundsvall, så har de också en stor stab som jobbar med arrangemanget. Vi är beroende av extern hjälp och ett professionellt stöd för att inte missa något i organisation och genomförande, och där tror jag att Kenneth kommer att vara till stor hjälp, avslutar han.