Samordningsmöte

Du som kontaktar Sundsvalls kommun med ett ärende som berör flera förvaltningar eller bolag kan behöva hjälp med samordning. Då finns möjligheten att en koordinator hos oss på Näringslivsbolaget tar hand om samordningen och kallar berörda parter till ett så kallat samordningsmöte. Mötet hålls inom 14 dagar från att du kommit in med ärendet. Snabbt och bra! Sedan hjälper din koordinator dig att följa ärendet som ibland kan passera flera avdelningar inom kommunen.

 

Sundsvalls kommun lovar:

  • att erbjuda dig en koordinator som samordnar ditt ärende/projekt mellan berörda förvaltningar och bolag.
  • att koordinatorn inbjuder till ett möte mellan berörda parter inom två veckor.
  • att du får en tidplan för ditt ärende som beskriver hanteringen inom kommunens förvaltningar och bolag.
  • att vi följer ditt ärende tills samtliga beslut inom kommunen är klara.

 

Företagarens ansvar:

  • är att ta kontakt i så tidigt skede som möjligt med Sundsvalls kommun även om ärendet/projektet är i planeringsstadiet.
  • är att begära ett tidigt samordningsmöte.
  • är att förbereda en presentation av ärendet/projektet.
  • är att du tar del av information gällande ”tillstånd, regler och tillsyn” som finns på kommunens webbplats (sundsvall.se).

 

Kontakt
Laila Bergström, Näringslivsutvecklare på Näringslivsbolaget i Sundsvall
E-post: laila.bergstrom@sundsvall.se • Telefon: 072-147 14 72


Om kommunen inte håller vad de lovar

Om du har begärt men inte fått ett samordningsmöte inom två veckor kommer du att kontaktas och få en förklaring och en ursäkt från kommunens högsta ledning.


Hit vänder du dig om det inte fungerar

Jonas Walker, kommundirektör
Telefon: 060-19 14 45 • E-post: jonas.walker@sundsvall.se