Samverkan är nyckelordet för nye stadsbyggnadsdirektören

Magnus Ydmark heter Sundsvalls stadsbyggnadsdirektör som valde att flytta 92 mil norrut för att få verka i Europas bästa livsmiljö. På företagarfrukosten betonade han vikten av samverkan och att ta med även sociala aspekter i stadsplaneringen för att få en levande stad. 

Här kan du se hela intervjun med Sundsvalls nye stadsbyggnadsdirektör.