Serveringstillstånd enligt alkohollagen

Sundsvall är en av Sveriges krogtätaste städer och den expansiva restaurangnäringen kommer in med många ärenden till kommunen. Sundsvalls kommun erbjuder en servicegaranti som stödjer en snabb och professionell hantering av serveringstillstånd för alkohol.

Sundsvalls kommun lovar:

  • en samrådsträff när du lämnar in din ansökan, om du önskar det. Där går ni igenom din ansökan och uppskattar hur lång tid det kan ta att få ett beslut.
  • att fatta beslut inom 8 veckor, från det att fullständiga ansökningshandlingar har lämnats in, när det gäller mer omfattande ansökningar om stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap och till allmänhet.
  • att fatta beslut inom 4 veckor, från det att fullständiga ansökningshandlingar har lämnats in, när det gäller enklare ansökningar, som tillstånd till slutna sällskap och till allmänhet upp till 3 dagar med serveringstid till längst 01.00.
  • att besvara dina frågor så långt det är möjligt, så att din verksamhet uppfyller alkohollagens krav.
  • att besvara dina förfrågningar inom två arbetsdagar.
  • att meddela beslut och utfärda tillståndsbevis senast dagen efter beslutet.


Företagarens ansvar:

 

Kontakt
Urban Edlund, handläggare alkoholärenden • E-post: urban.edlund@sundsvall.se • Telefon: 060-19 12 06

Om Sundsvalls kommun inte håller vad de lovar
Om kommunen inte fattar beslut inom den tidsram som beskrivs i deras löften och förseningen beror på tillståndsenhetens handläggning återbetalas 50 procent av ansökningsavgiften.


Hit vänder du dig om det inte fungerar
Annika Backström, verksamhetsansvarig, 060-19 10 86 • E-post: annika.backstrom@sundsvall.se.

Alternativt: Sundsvalls kommun växel 060-19 10 00, IAN@sundsvall.se
Brev till Alkohol och tobaksenheten, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen, Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall