Sundsvalls kommuns sex servicegarantier till företag

Utan företag stannar Sundsvall. Därför är det viktigt att ni företagare kan utvecklas och växa med säker support från kommunens förvaltningar. Som företagare har du rätt till tjänster som är tillgängliga, av god kvalitet och på lika villkor för alla. Det är kortfattat vad kommunens servicegarantier innebär.

Sundsvalls kommuns servicegarantier till företag:

  1. Grundlöfte för Sundsvalls kommun
  2. Samordningsmöte
  3. Första kontrollbesök efter registrering av din livsmedelsanläggning
  4. Serveringstillstånd enligt alkohollagen
  5. Bygglov inom område med detaljplan
  6. Anmälan enligt miljöbalken